Техники на сликање | Painting Techniques

доц. м-р Милош Милосављевиќ