Визуелна комуникација | Visual Communication

проф. д-р Марија Ветероска